De Agenda

Wat is De Agenda?

De Agenda is een reeks bijeenkomsten die moeten leiden tot een ander gesprek over de toekomst van ons (podium)kunstenlandschap, gevoerd door verschillende generaties en vakgebieden. Hoewel de wortels van dit initiatief in het theaterveld liggen, willen we stap voor stap kijken waar en hoe er een bredere kunstenrelevantie te creëren is. Tijdens de eerste twee edities bestond de groep uit o.a. acteurs, regisseurs, dansers, choreografen, studenten, docenten, producenten, dramaturgen, scenografen, marketeers, artistiek en zakelijk leiders, medewerkers van kleine en grote instellingen, beleidsmakers en –adviseurs. De leeftijden lopen uiteen van 20 tot 70 jaar. Deze zeer diverse groep deelt het besef dat het gat tussen de kunstpraktijk en het kunstbeleid nu te groot is.

Wat is het doel van De Agenda?

De Agenda heeft twee doelen: één voor de lange termijn en één voor de kortere termijn. Op de lange termijn is De Agenda een plek van geëngageerde 'zelfreflectie', waar mensen voortdurend hun eigen denkbeelden kunnen vormen en 'slijpen' in gesprek met andere vakgebieden en generaties. Op de korte termijn – in de aanloop van het nieuwe beleid voor 2017-2020 – worden de meest concrete geluiden en agendapunten gepresenteerd aan diverse adviesraden, commissies en brancheorganisaties. Gevraagd en ongevraagd. Nu eens in de vorm van een aanbevelingsbrief, dan weer in de vorm van een artikel of een publicatie op diverse podia en in (vak)bladen. Omgekeerd is een Agendabijeenkomst een ideale gelegenheid voor deze organisaties, raden en commissies om ideeën en plannen te toetsen aan een gevarieerd klankbord van kunstenaars en andere mensen die werkzaam zijn in de sector.

Ontvang onze uitnodigingen